Op deze site zal te zijner tijd alle mogelijke informatie komen te staan over iedereen met de achternaam:

Onder 'Onderzoek' is een kleine samenvatting weergegeven van mijn onderzoek, de status, etc..

Onder 'Families' kunt u in de genealogien van een groot aantal families met bovengenoemde achternamen vinden. Hierbij beperk ik me, om me toch een beetje in te perken, tot genealogiën, dus afstammelingen in de mannelijke lijn.

Onder ´Links´ vindt u een lijst met interessante websites.

Bij 'Contact' vindt u mijn e-mail adres.

Nieuws

27-4-2009 Inmiddels heb ik van 14115 personen gegevens in de database. Van 23 families heb ik 5 generaties of meer.
2-9-2008 Het aantal personen waarvan ik gegevens heb opgenomen in mijn database is inmiddels opgelopen tot 9152. Het aantal families waarvan ik van 5 generaties of meer gegevens heb opgenomen is inmiddels gegroeid tot 11!
16-5-2008 Het aantal personen is uitgegroeid tot 7904
15-2-2008 Inmiddels heb ik van 6345 personen gegevens opgenomen in de database.
Ik heb de genealogien op de site toegevoegd als er meer dan 5 generaties in de database zijn opgenomen.
22-9-2007 De genealogie van de eerste familie is op de site geplaatst.
Er is een aanzet gemaakt voor de Engelse vertaling van deze site
3583 personen opgenomen in mijn database
30-8-2007 Inmiddels heb ik van 3366 personen gegevens opgenomen in mijn database.
   
   
   

Herkomst

Broek is een zeer veel voorkomende streek- en veldnaam, die vaak als element van nederzettingsnamen optreedt. Een broek is een moerassig stuk land. Het is een laag, vaak langs rivieren of beken, gelegen groenland dat 's winters veelal onder water staat. Door geschikte afwateringswerken werden sommige broeken tot hooilanden omgevormd; vandaar de secundaire betekenis van broek : (laag gelegen) hooiland, dat is een ontwaterd moeras

Bavelse Broek
Dit was gelegen nabij Breda grofweg tussen de dorpen Ginneken en Bavel in. Ter plaatse is vanaf de 60-jaren van de vorige eeuw de wijk IJpelaar gebouwd.
De Bavelsche Broek was een zogenaamde ‘gemeynte', dat wil zeggen een stuk grond met gemeenschappelijk gebruiksrecht. In 1661 is dit opgeheven en is het gebied ontgonnen.
Deze ontginning volgde de plannen van landmeter Christoffel Verhoff, welke een strak landschap met dreven en sloten voorstond.
Ten Broeke
In de parochie Klein-Zundert lag een nederzetting Ten Broeke, nabij het huidige gehucht Stuivezand. Ten Broeke was een kleine grondheerlijkheid, bestaande uit een boerderij, een watergedreven oliemolen en uiteraard wat landerijen. Een grondheerlijkheid is een juridische constructie en geen gehucht.
Het Broek aan de Hulst
Tot in de 18de eeuw kende Gemert een gehuchtje 'Het Broek aan de Hulst'. Door ontginningen van de Broeklanden verdween dit toponiem en werd het vervangen door de Pandelaarse Kampen en/of het Kampengat. Zeker al vanaf de 16de eeuw staan er in dit gehucht twee boerderijen. Met zekerheid kan worden gezegd dat twee geslachten hun naam aan het Broek bij de Hulst ontlenen: een boerengeslacht en een brouwersgeslacht.
Het Bossche Broek

Verspreiding

Familiewapen

In 1662 wordt het wapen van één van de vele geslachten ‘van den Broek' beschreven. Dit bevond zich toen op twee plaatsen in de Grote Kerk van Breda. De verklaring vond plaats op verzoek van Peeter van den Broeck, wiens grootvader Peter en overgrootvader Gerard funkties in het stadsbestuur van Breda bekleedden. Het wapen vertoonde getraliede helmen op een gouden veld. Tegenwoordig is er nog een grafzerk in het schip van deze kerk aanwezig met daarop dit wapen.

 

 

In dezelfde kerk is een grafzerk aanwezig met een ander wapen van een geslacht ´van den Broek´, en wel op de grafzerk van Geeraert Jacob Huijbrechts en zijn vrouw Beatrix van den Broeck. Het wapen is als volgt te omschrijven: In goud een gekanteelde en tegengekanteelde zwarte dwarsbalk, waaruit twee roode groengestrengelde klaprozen oprijzen, vergezeld van boven van een zwarte vuurbaakijzer, van onderen van drie zwarte bijen, naast elkander.

 

   
   
   

Vroegst bekende 'van den Broek'-en

Bekende 'van den Broek'-en

Weetjes