On this site information on all person with one of the following surnames will be gathered:

At 'Research' you will find a small summary of my reaserch, the status to date, etc.

In the furture you will find the genealogies of a large number of families with the above mentioned surnames at 'Families'. I will limit myself to the male descendants. That is, I will not include descendants of the daughters.

At 'Contact' you will find my e-mail adress, so you will know how to find me.

News

22-9-2007 The genealogy of the first family is placed on the site (in Dutch).
I started with the translation of the site in English.
3583 persons are included in my database.
30-8-2007 I included 3366 persons in my database.
   
   
   

Origin

Broek is een zeer veel voorkomende streek- en veldnaam, die vaak als element van nederzettingsnamen optreedt. Een broek is een moerassig stuk land. Het is een laag, vaak langs rivieren of beken, gelegen groenland dat 's winters veelal onder water staat. Door geschikte afwateringswerken werden sommige broeken tot hooilanden omgevormd; vandaar de secundaire betekenis van broek : (laag gelegen) hooiland, dat is een ontwaterd moeras

 

Bavelse Broek  
Dit was gelegen nabij Breda grofweg tussen de dorpen Ginneken en Bavel in. Ter plaatse is vanaf de 60-jaren van de vorige eeuw de wijk IJpelaar gebouwd.
De Bavelsche Broek was een zogenaamde ‘gemeynte', dat wil zeggen een stuk grond met gemeenschappelijk gebruiksrecht. In 1661 is dit opgeheven en is het gebied ontgonnen.
Deze ontginning volgde de plannen van landmeter Christoffel Verhoff, welke een strak landschap met dreven en sloten voorstond.
 
   
Ten Broeke  
In de parochie Klein-Zundert lag een nederzetting Ten Broeke, nabij het huidige gehucht Stuivezand. Ten Broeke was een kleine grondheerlijkheid, bestaande uit een boerderij, een watergedreven oliemolen en uiteraard wat landerijen. Een grondheerlijkheid is een juridische constructie en geen gehucht.
 
   
Het Broek aan de Hulst  
Tot in de 18de eeuw kende Gemert een gehuchtje 'Het Broek aan de Hulst'. Door ontginningen van de Broeklanden verdween dit toponiem en werd het vervangen door de Pandelaarse Kampen en/of het Kampengat. Zeker al vanaf de 16de eeuw staan er in dit gehucht twee boerderijen. Met zekerheid kan worden gezegd dat twee geslachten hun naam aan het Broek bij de Hulst ontlenen: een boerengeslacht en een brouwersgeslacht.  
   
Het Bossche Broek  
   

 

Spread

Coat of arms

In 1662 the coat of arms of one of the many families 'van den Broek' is described.In that time it could be found on two places in the church of Breda (the Netherland). This was done at the request of Peeter van den Broeck, whose grandfather Peter an great grandfather Gerard took part in the government of the city of Breda. The coat of arms showed helmets on a field of gold. Know one gravestone remains showing this coat of arms.

First known 'van den Broek'-en

Well known 'van den Broek'-en

Facts