Genealogie van verschillende families

Zoals u wellicht zult begrijpen is het doel van deze site nogal veelomvattend. Langzaamaan zullen hier de genealogiën van een groot aantal families 'van den Broek' en aanverwanten verschijnen. Als voorwaarde om hier geplaatst te worden hanteer ik voorlopig het criterium dat ik minimaal van vijf generaties gegevens moet hebben.

Er kunnen natuurlijk fouten in de opgenomen bestanden voorkomen. Verder heb ik misschien verkeerde aannames gedaan met betrekking tot verwantschap. Als u dit merkt, laat u mij dit dan a.u.b. weten (zie Contact).

De hier gepubliceerde documenten zijn automatisch gegenereed door middel van het computerprogramma GensDataPro. Het zijn opsommingen van gegevens, en daarmee dus geen goed leesbare verhalen. Achteraan in elk document vindt u een index op voornamen en achternamen van personen in die betreffende genealogie. Personen geboren na 1908 heb ik, vanwege privacy redenen, weggelaten uit de bestanden. Mocht u willen weten met welke genealogie u verwand bent, dan kunt u altijd contact met me opnemen (zie Contact).

Familie I

De stamvader van deze genealogie is Joannes Judoci ofwel Joosen [413], welke omstreek 1600 geboren moet zijn. Hij trouwde op 3 november 1629 in Bavel. Zijn kleinkinderen gaan zich omstreeks 1700 voor het eerst 'van den Broeck' noemen, waarschijnlijk naar de Bavelsche Broek.
Kort na 1700 verhuizen enkele van zijn kleinkinderen naar Chaam en zij krijgen talrijke nakomelingen, welke ten dele nog steeds in Chaam woonachtig zijn. De eerste generaties zijn landbouwers.
De samensteller van deze site behoort tot generatie 11 van deze genealogie.
Aantal generaties bekend: 12
Aantal mannelijke nakomelingen: 206
Lees Meer>>

 

Familie II

De stamvader van deze genealogie is Cornelis Goderst van den Broeck [903], welke omstreeks 1580 geboren moet zijn. Zijn afstammelingen hebben gedurende de 17de eeuw een belangrijke rol gespeeld in de magistratuur van de stad Breda. Van enkele leden van deze genalogie zijn grafzerken aanwezig in de Grote Kerk van Breda. Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw vertrekt deze familie mogelijk uit Breda, met een nog onbekende bestemming (mogelijk Antwerpen?)
Aantal generaties bekend: 5
Aantal mannelijke nakomelingen: 17
Lees Meer>>

Familie III

De stamvader van deze genealogie is Laurentius van den Broeck [8579]. Hij krijgt een zoon Joannes Laureijs, welke in 1751 te Princenhage wordt gedoopt. Princenhage is een dorpje ten westen van Breda. Joannes en zijn afstammelingen zijn voornamelijk arbeiders en blijven tot in de 20ste eeuw in en nabij Breda wonen.
Aantal generaties bekend: 7
Aantal mannelijke nakomelingen: 47
Lees Meer>>

 

Familie IV

De stamvader van deze genealogie is Peter van den Broeck [190], welke waarschijnlijk omstreeks 1560 geboren is. De naam van deze familie is mogelijk te koppelen aan de nederzetting Ten Broecke in de parochie Klein-Zundert, vlakbij het dorp Rijsbergen. Zijn nakomelingen zijn dan ook terug te vinden in laatst genoemde dorp.
Aantal generaties bekend: 6
Aantal mannelijke nakomelingen: 46
Lees Meer>>

 

Familie V

De voornaam van de stamvader [5857] van deze genealogie is vooralsnog niet bekend. Wel is bekend dat hij minimaal twee zonen heeft gekregen, waarvan de oudste, Nicolaus genaamd, in 1710 in Breda is gedoopt en de jongste Robertus genaamd was. De zoon van Nicolaus, Joannes, vertrekt naar Teteringen, een dorpje ten noord-oosten van Breda. De afstammelingen zijn vooral in Teteringen en Breda blijven wonen.
Aantal generaties bekend: 10
Aantal mannelijke nakomelingen: 54
Lees Meer>>

 

Familie VI

De stamvader van deze genealogie Adriaen Dirck Hendricx [3428] en is omstreeks 1610 geboren. Hij koopt in 1641 een huis ´aan het broek bij de Hulst´ nabij Gemert. Zijn zoon Daniel gaat zich van den Broeck noemen. De afstammelingen zijn vooral in Gemert blijven wonen.
Aantal generaties bekend: 6
Aantal mannelijke nakomelingen: 83
Lees Meer>>

 

Familie VII

De naam van de stamvader van deze genealogie [4652] heb ik nog niet weten te achterhalen. Zijn zoon Hendricus van den Broeck wordt omstreeks 1696 geboren. In 1710 is deze Hendricus getrouwd Anna Joannis Jacobs en wonen zij in Lieshout, een plaatsje ten noord-westen van Helmond. Zijn nazaten blijven in Lieshout wonen en verspreiden zich later onder andere naar Oirschot en Aarle.
Aantal generaties bekend: 6
Aantal mannelijke nakomelingen: 34
Lees Meer>>

 

Familie VIII

De naam van de stamvader van deze genealogie [3740] heb ik nog niet weten te achterhalen, mogelijk heette hij Augustinus. Wel is bekend dat er ca. 1670 ene Justinus van den Broeck wordt geboren. Later trouwt deze Justinus met Helena van der Wijst. Zij wonen dan in ´s Hertogenbosch. Alle tot nu toe bij mij bekende nazaten blijven in deze stad wonen.
Aantal generaties bekend: 5
Aantal mannelijke nakomelingen: 26

Lees Meer>>

 

Familie IX

Van de stamvader van deze genealogie is mij alleen bekend dat hij A. van den Broeck heette [3118]. Omstreeks 1661 krijgt hij een zoon Adrianus. Deze zoon trouwt met Adriana Jacob Pauwelssen Backers. Samen wonen zij in Rijsbergen. Zijn nazaten blijven in Rijsbergen en Zundert wonen.
Aantal generaties bekend: 5
Aantal mannelijke nakomelingen: 24
Lees Meer>>

 

Familie X

De stamvader van deze genealogie is Paulus van den Broeck [3054]. Deze krijgt omstreeks 1653 een zoon genaamd Herman. Deze Herman trouwt in 1692 te Tilburg met Cathalijn Peter Anthonij Smetsers. Zij gaan in Loven (Tilburg) wonen. Vrijwel al hun nazaten blijven in deze stad wonen.
Aantal generaties bekend: 5
Aantal mannelijke nakomelingen: 26
Lees Meer>>

 

Familie XI

De stamvader van deze genealogie heet Roverius Joannes Rovers van den Broeck [203] en wordt ca. 1591 geboren. Hij woonde in Rijsbergen en zijn nazaten blijven in dit dorp wonen, maar verhuizen ook naar het nabijgelegen Zundert en ook Halsteren.
Aantal generaties bekend: 5
Aantal mannelijke nakomelingen: 61
Lees Meer>>

 

Familie XII

De stamvader van deze genealogie heet Wilhelmus van den Broeck [5090] en wordt ca. 1667 geboren. Hij krijgt in ieder geval drie kinderen, waarvan de oudste, Wijnandus Guilelmus genaamd, op 23 maart 1697 in Eersel wordt gedoopt.
Aantal generaties bekend: 9
Aantal mannelijke nakomelingen: 101
Lees Meer>>

 

Familie XIII

De voornaam van de stamvader van deze genealogie is mij nog onbekend [6098]. Omstreeks 1714 krijgt hij een zoon, welke de naam Henricus krijgt. Deze wordt in Mierlo geboren. Zijn nazaten zijn veelal woonachtig in Strijp en Woensel, nabij Eindhoven. Enkele zijn werkzaam als sigarenmaker.
Aantal generaties bekend: 7
Aantal mannelijke nakomelingen: 35
Lees Meer>>

 

Familie XIV

De stamvader van deze genealogie heet Petrus van den Broek als hij in 1734 optreedt als doopgetuige bvan zijn kleinzoon Bertramus in Helmond [5296]. Hij zal omstreeks 1674 geboren zijn en krijgt in ieder geval vijf kinderen. Zijn nazaten wonen in de buurt van Eindhoven, met name Stratum en Woensel. Vele van hen zijn werkzaam in de sigarennijverheid.
Aantal generaties bekend: 7
Aantal mannelijke nakomelingen: 54
Lees Meer>>

 

Familie XV

De stamvader van deze genealogie heet Petrus van den Broek als hij in 1734 optreedt als doopgetuige van zijn kleinzoon Bertramus in Helmond [5296]. Hij zal omstreeks 1674 geboren zijn en krijgt in ieder geval vijf kinderen. Zijn nazaten wonen in de buurt van Eindhoven, met name Stratum en Woensel. Vele van hen zijn werkzaam in de sigarennijverheid.
Aantal generaties bekend: 7
Aantal mannelijke nakomelingen: 54
Lees Meer>>

 

Familie XVI

De stamvader van deze genealogie heet Joannes van den Broek [6266]. Hij zal omstreeks 1688 geboren zijn en krijgt in ieder geval vier kinderen. Zijn nazaten wonen in Zesgehuchten bij Geldrop.
Aantal generaties bekend: 7
Aantal mannelijke nakomelingen: 206
Lees Meer>>

 

Familie XVII

De stamvader van deze genealogie heet Edmundus van den Broek [4084]. Hij zal omstreeks 1720 geboren zijn en woonde in Geldrop. Hij krijgt in ieder geval één zoon, die ook Edmundus heet.
Aantal generaties bekend: 7
Aantal mannelijke nakomelingen: 41
Lees Meer>>

 

Familie XVIII

De stamvader van deze genealogie heet Wilhelmus van den Broek [5299]. Hij zal omstreeks 1704 geboren zijn en woonde eerst in Veldhoven, later in Oerle.
Aantal generaties bekend: 7
Aantal mannelijke nakomelingen: 85
Lees Meer>>

 

Familie XIX

De stamvader van deze genealogie heet Laurentius Jasper van den Broek [9920]. Hij is in 1739 gedoopt in Geldrop.
Aantal generaties bekend: 7
Aantal mannelijke nakomelingen: 86
Lees Meer>>

 

Familie XX

De voornaam van de stamvader van deze genealogie is vooralsnog onbekend [6479]. Wel is bekend dat hij vanaf ca. 1725 ten minste drie kinderen heeft gekregen, mogelijk alle drie geboren te Breda. Zijn nakomelingen blijven vrijwel allen in deze stad wonen. Zij waren veelal ambachtslieden, zoals schoenmakers of kamerbehangers.
Aantal generaties bekend: 6
Aantal mannelijke nakomelingen: 22
Lees Meer>>

 

Familie XXI

De stamvader van deze genealogie heet Adriaan van den Broek [10437]. Hij is vermoedelijk omstreeks 1756 geboren. Vanaf ongeveer 30 jaar later krijgt hij ten minste twee kinderen, die beide in Baarle-Nassau zijn geboren. Zijn nakomelingen zijn via Ravels in België in Lier terecht gekomen.
Aantal generaties bekend: 6
Aantal mannelijke nakomelingen: ?
Lees Meer>>

 

Familie XXII

De stamvader van deze genealogie heet Cornelis van den Broek [12079]. Hij is circa 1759 geboren. Circa 1789 krijgt hij een zoon, Petrus Johannes genaamd, welke in Hoogstraten geboren wordt.gedoopt in Geldrop.
Aantal generaties bekend:
Aantal mannelijke nakomelingen: 52
Lees Meer>>

 

Familie XXIII

De voornaam van de stamvader van deze genealogie is nog niet bekend, maar begint met een J [5077]. Hij is icirca 1662 geboren. Zijn zoon Cornelis J. van den Broeck woont in 1722 te Rijsbergen.
Aantal generaties bekend: 5
Aantal mannelijke nakomelingen: ?
Lees Meer>>

 

Familie XXIV

De voornaam van de stamvader van deze genealogie is nog niet bekend [8541]. Hij zal circa 1722 geboren zijn. Zijn zoon Joannes woonde eerst in Leende en later in Zesgehuchten/Geldropis in 1739 gedoopt in Geldrop.
Aantal generaties bekend: 5
Aantal mannelijke nakomelingen: 54
Lees Meer>>