Onderzoek

Hoe ben ik er eigenlijk toe gekomen om de verwanten van 'van den Broek'-en in het algemeen te gaan onderzoeken en de resultaten hiervan op deze site te publiceren?
Ik heb eigenlijk altijd een interesse gehad voor de geschiedenis van mijn geboortestad Breda. In 1988 was er een Teleac cursus Genealogie op TV. Ik heb toen, op 16-jarige leeftijd, het cursusboek aangeschaft en dit was eigenlijk de eerste stap.

Al snel bleek hoe veel voorkomend mijn achternaam was. Ik kwam al snel tot de conclusie dat het makkelijker was om allen 'van den Broek'-en de gegevens te noteren en thuis wel uit te zoeken of er een verwantschap aannemelijk te maken was. Vaak bleek dit het geval.

Dankzij Internet zijn gegevens uit diverse archieven tegenwoordig veel eenvoudiger te raadplegen. Ik ben dan ook begonnen om alle persoongegevens van mensen met een naam gerelateerd aan Broek op te nemen in mijn database. Dat is erg veel werk en het vordert dan ook langzaam.
Inmiddels ben ik in mijn structurele zoektocht naar ´van den Broeck´-en in Noord-Brabant tot het jaar 1800 gevorderd.

Aannames

Als er geen geboortedatum bekend is, maar wel een trouwdatum dan neem ik aan dat de mannen getrouwd zijn op hun 30-ste jaar en vrouwen op hun 25-ste.
Als er geen trouwdatum bekend is, maar wel de geboorte van een kind dan neem ik de zelfde leeftijden aan.
Trouwen deed men na de reformatie voor de schepenbank of voor de hervormde kerk. Ook katholieken trouwden dus voor de hervormde kerk. Dit betekent nog niet dat zij zich bekeerd hadden.
Als iemand zijn/haar kinderen katholiek liet dopen, dan neem ik aan dat beide ouders zelf ook katholiek waren.

Verwantschap

In het kerkelijk recht wordt verwantschap enigszins anders berekend dan in het Nederlands recht. Met behulp van onderstaand schema is de graad van verwantschap te verklaren

A heeft twee kinderen B en C. B heeft een kind D enz. Nu zijn A en B bloedverwanten van elkaar in rechte linie en in de eerste graad, B en C zijn bloedverwanten in de zijlijn en de eerste graad. D en E zijn bloedverwanten in de zijlinie en in de tweede graad. F en G in de zijlinie en derde graad. F en H zijn in de vierde graad verwant

Sites

URL Omschrijving

www.familiesuitdekempen.nl/

Site met daarop genealogische gegevens van een twaalftal families ´van den Broek´ afkomstig uit de Nederlandse kempen. Deze gegevens heb ik ook in mijn database opgenomen.

http://stadsarchief.breda.nl/

Site van het stadsarchief van de gemeente Breda. Op deze site staat ook een link naar de ISIS-database met genealogische gegevens.

 

 

 
 

 

 

 
 

Bronnen

Auteur Boek
Immerseel, R.H.M. van Breda 1568 1600; de politieke elite in een frontierstad , gemeentearchief Breda, 1999
  Geschiedenis van Breda II
Leenders, K.A.H.W

Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde, Ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het Maas-Schelde-Demergebied (400-1350), Walburg Pers, Zutphen, 1996

Leenders. K.A.H.W.

Cultuurhistorische Landschapsinventarisatie Gemeente Breda, ErfgoedRapport Breda 1 , gemeente Breda, 2006

Buiks, Chr. Oude familienamen in de Baronie , p 205
Buiks, Chr. Veldnamen in De Baronie , archiefdienst Breda, nr. 3, blz. 104
 

Het geheugen van een straat , p.205

Buiks, C.J.M. en K.A.H.W.Leenders.

Nederzettingsnamen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad. Den Haag, 1994. (6 delen)